#11 impressie van een oud ritueel

Langzaam kijk ik omhoog
Terwijl mijn lichaam de wens naar boven volgt
M’n handen reiken nog boven m’n hoofd uit
Open
Uit de kern van m’n borst voel ik het verlangen ontspringen
Een verlangen om dat te dienen wat het meest Waar is
In mij
M’n handen vullen zich met de beantwoording van die bezinning
Terwijl m’n lichaam weer inéén kruipt, reizen de handen naar hun bestemming
Het Hart
Het hart in het hart
Het hart verder dan, maar beginnend in het hart
Het hart waar de hartslag van verbondenheid klopt
Een onbekende vastberadenheid glinstert achter m’n ogen
Het strekt m’n rug en vouw m’n borst iets verder open
M’n handen rustig zacht, gekruisd over het centrum van m’n borst
Ik kijk voor me en zie daar de stukken van mijzelf vóór mij
Om mij te helen
Verspreid geraakt in de ideeën wat ik ben, wat ik moet en wat ik vrees
Nu mag ik zien wat ik niet ben
Op voorwaarde ervoor te zorgen
In eerlijkheid, erkenning en dienstbaarheid
Eerlijkheid over m’n verlangens
Erkenning voor het gebrek aan aanwezigheid
Dienstbaarheid aan de inzichten die ik heb mogen ontvangen

M’n handen verlaten m’n warme haven voor zelfacceptatie
Ze reiken naar de grond voor me
Het hart gebiedt me diep te buigen, terwijl ik op m’n knieën zit
M’n borst vouwt op m’n knieën
M’n ogen gaan dicht
M’n voorhoofd en handen op de grond waar net nog delen van mezelf lagen
Het hogere blijft me toeschijnen
Door m’n rug recht m’n hart in
Geen handen en hoofd waar meer hoeft te worden langsgegaan

In reiken voel ik het verlangen
In overgave herken ik de heler
Vreugde staart mij aan
Vreugde want ik ben
En leerde dat, door te zien dat ik niet ben en m’n gebed niet meen

Stil blijf ik zitten
Mezelf verhalend tot de dankbaarheid
Waarom verdien ik dit?
“Je hebt niets te verdienen”, hoor ik
“Dit is nou eenmaal wat er is”
“De vreugde van zien is jou altijd deel en zal het altijd zijn”
“Open je ogen telkens weer en ben vreugd”
“Wat je ook ziet”
“Er is niets te behalen in wat je verlangt”
“Je diepste gevoelens onthullen wie je bent, niet wat je wilt zijn”
“Verlang, Zie, Handel, dat zijn jouw geboden”
“Blijf je wensen onthullen en verdiepen. Vrees niet, ze zijn goed en aan jou besteed”
“Blijf je ogen nieuwsgierig openen voor wat je niet bent. Wees niet bang, je verliest enkel wat jou nooit deel was”
“Blijf je inzetten voor de Waarde die je hebt leren kennen, ookal is het onbekend, ongeoefend en faal je.”
“De tijd geeft je altijd de kans, maar niet eeuwig”

Wie ben jij?
“Ik ben de handen op je borst”

Meer? Ontdek 45 dagen dichten

Advertisements